Forskning visar på markbäddars undermålighet

I en forskninsrapport publicerad av Svenskt Vatten med forskare från bland annat KTH visar man på att avskiljningen av fosfor i markbäddar och infiltration är väldig dålig.

Läs rapporten