Reduktion av fosfor utan kemikalier

Det har blivit en accepterad övertygelse i Sverige, att fosfor i avloppsvattnet måste fällas ut med kemikalier om man vill uppnå en acceptabel nivå för reducering av detta ämne.
Det diskuteras inte, det har blivit ett axiom.
Lyckligtvis är detta fel.
Efter åren av frågande blickar och icke uttalade funderingar, Är det möjligt? Beslutade vi att publicera utdrag av certifieringsprocessen beträffande reduktion av kväve och fosfor i en enkel reaktor.
Nu kommer lite förklaringar ,
BSK = BOD
CHSK =COD

Protokoll för kvävereduktion ger vid handen att en enkel reaktor reducerar kväve till cirka 90%, se protokoll nedan.
Resultatet uppnår utan några som helst tillsatser och rätt utförd denitrifikation.

Protokoll för fosforreduktion ger vid handen att en enkel reaktor reducerar fosfor till 80% för en enkel reaktor, se protokoll nedan.

På vissa platser förekommer förhöjda krav på rening av fosfor till 90%. Till detta levererar vi extra anaerobt-filter som reducerar alla utkommande värden med 50-80%, se protokoll för filter nedan. Även detta filter är fritt från kemikalier.