Våra reningsverk

SILT 3-10 Ekonomi

En standardanläggning som passar till de flesta fastigheter.

Finns i olika storlekar beroende på hur många personer som använder anläggningen men denna typ av anläggning kan dimentioneras för upp till ett trettiotal personer.

Lätta att installera, anläggningen är av plast. EU-certifierade samt godkända av svenska myndigheter. Luktfria, kan placeras intill huset.

Utlopp kan gå direkt ut i vattendrag och ev kompletteras med prydnadsdamm. Reningsgraden är så hög att vattnet kan recirkuleras som toalettvatten.

SILT 3-30 LA

Reningsverk av typ LA är avsedda för åretruntbostäder och fastigheter med förhöjda krav på reduktion av kväve och fosfor.
De har en integrerad fettavskiljare utrustad med bakterier för hydrolysering av fett.
Reningsverken har något större diameter samt är lite djupare än ekonomivarianten.

SILT 40-150

Dessa är stora anläggningar för större anläggningar, hyreshus och så vidare. De består av stora behållare för upp till 200 personer. För större belastning kan flera av dessa behållare kopplas ihop i en större anläggning.