SILT 3-30 LA

Reningsverk av typ LA är avsedda för åretruntbostäder och fastigheter med förhöjda krav på reduktion av kväve och fosfor.
De har en integrerad fettavskiljare utrustad med bakterier för hydrolysering av fett.
Reningsverken har något större diameter samt är lite djupare än ekonomivarianten.

Typ - storlekSILT 3SILT 5SILT 8SILT 10SILT 15SILT 20SILT 30
Personer2-63-75-107-15KommerKommerKommer
Diameter1,6m1,6m1,9m1,9msnartsnartsnart
Höjd - minimum2m2m2m2m
Ritning: